پنجشنبه 5 آبان 1384

آيت الله مکارم شيرازي: يك نفر در سوريه [لبنان] كشته شد اين مطبوعات چه غوغايي به پا كردند، ايرنا

حضرت آيت‌الله ناصر مكارم شيرازي از مراجع عظام تقليد قم گفت: همه براي آزادي قلم در چارچوب قانون اتفاق نظر دارند.

وي روز چهارشنبه در درس تفسير خود در قم افزود: آزادي قلم به اين معنا نيست كه نويسنده هر كاري را كه بخواهد با اين قلم انجام دهد.

وي اظهار داشت: براي آزادي قلم حد و مرز مشخصي تعيين شود تا هركسي با اين ابزار بتواند براي جامعه مفيد باشد.

وي تصريح كرد: اگر قلم به دست افراد متدين و كاردان باشد بهترين وسيله براي تكامل و تمدن است ولي اگر به دست افراد نااهل بيفتد سقوط يك جامعه را به دنبال دارد.

آيت الله مكارم شيرازي ادامه داد: متاسفانه وقتي با برخي از مطبوعات كه همه ارزشها را زير سوال مي‌برند برخورد مي‌شود عده‌اي اعتراض مي‌كنند.

وي تصريح كرد: آزادي بي‌حد و مرز ارزش قلم را كاهش مي‌دهد و گاهي ممكن است نظام را تضعيف و فساد را در جامعه ترويج دهد.

آيت‌الله مكارم شيرازي اظهار داشت: متاسفانه امروز قلم‌هاي مسموم از قلم‌هاي سالم و سازنده بيشتر شده‌اند و بيشتر آنها نيز درخدمت ظلم واستعمار مي‌باشند.

وي گفت: اكثر رسانه‌هاي پرتيراژ دنيا در دست صهيونيست‌ها مي‌باشند و اين باعث تفرقه در نظام بين‌الملل مي‌شود.

وي ادامه داد: يك نفر در سوريه كشته شد اين مطبوعات چه غوغايي به پا كردند در حالي كه از رسوايي زندانهاي ابوغريب هيچ نامي نبرده‌اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016