چهارشنبه 28 تیر 1385

دادگاه ۱۹ متهم به بمب‌‏گذاری در اهواز پايان يافت، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران

جلسه محاکمه ۱۹ تن از متهمان سه بمب‌‏گذاری اخير اهواز در شعبه سوم دادگاه انقلاب به پايان رسيد و قرار است دادگاه ظرف مهلت قانونی رأی خود را صادر کند.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، دادگاه اين متهمان به مدت سه روز در روزهای ۲۵ تا ۲۷ تيرماه جاری در شعبه مزبور برگزار شد و آخرين دفاع از آنها به عمل آمد.
قرار است دادگاه با توجه به محتويات و مستندات پرونده، ظرف مهلت قانونی نسبت به صدور رأی اقدام کند.
متهمان اين پرونده به دست داشتن در بمب‌‏گذاری ۲۲ خرداد ماه سال ۸۴ مقابل فرمانداری آبادان و دزفول و نيز بمب‌‏گذاری‌‏های دی ماه سال گذشته مقابل بانک سامان و اداره منابع طبيعی اهواز متهم هستند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دادگاه ۱۹ متهم به بمب‌‏گذاری در اهواز پايان يافت، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016