دوشنبه 26 تیر 1385

دادگاه چند تن از متهمان بمب‌‏گذاری‌‏های اهواز برگزار شد، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران

دادگاه تنی چند از متهمان سه بمب‌‏گذاری اخير اهواز صبح امروز در شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، در جلسه دادگاه، کيفرخواست صادره عليه اين متهمان از سوی نماينده دادستان عمومی و انقلاب اهواز قرائت شد و سپس آنها به دفاع از خود پرداختند.
روز گذشته نيز دادگاه چهار تن ديگر از اين متهمان برگزار شده بود.
در اين پرونده که ۱۹ متهم دارد، اين متهمان به دست داشتن در بمب‌‏گذاری ۲۲ خرداد ماه سال ۸۴ مقابل فرمانداری آبادان و دزفول و نيز بمب‌‏گذاری‌‏های دی ماه سال گذشته مقابل بانک سامان و اداره منابع طبيعی اهواز متهم هستند.
دادگاه بقيه متهمان اين پرونده فردا برگزار می‌‏شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دادگاه چند تن از متهمان بمب‌‏گذاری‌‏های اهواز برگزار شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016