سه شنبه 9 مرداد 1386

مجلس به لايحه الحاق ايران به پروتکل کنوانسيون حقوق کودک رای مثبت داد، ايرنا

تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۸۶/۰۵/۰۹‬

نمايندگان مجلس شورای اسلامی به لايحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به پروتکل اختياری کنوانسيون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان، رای مثبت داد.

به‌گزارش خبرنگار پارلمانی ايرنا، نمايندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی روز سه‌شنبه، به‌بررسی لايحه‌الحاق اختياری کنوانسيون حقوق کودک در خصوص فروش ، فحشا و هرزه نگاری کودکان ( مصوب ‪ ۷۹/۰۹/۰۴‬برابر با‪ ۲۵‬می‌سال ‪ ۲۰۰۰‬مجمع عمومی سازمان ملل متحد) پرداختند و با آن موافقت کردند.

نمايندگان همچنين امروز گزارش کميسيون حقوقی و قضايی در مورد لايحه الحاق دولت جمهوری‌اسلامی ايران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات را بررسی و تصويب کردند.

دراين جلسه نمايندگان همچنين به لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوری اسلامی ايران ودولت‌های جمهوری صربستان و جمهوری مونته نگرو در مورد کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی رای مثبت دادند.

با تصويب نمايندگان مجلس اجازه مبادله اسناد اين لايحه به‌دولت داده شد.


Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2008 news.gooya.com
All rights reserved for the original source