چهارشنبه 7 بهمن 1388

معاون وزير اطلاعات: دخالت ديپلمات‌های آلمانی و ارتباط مشاور موسوی با سرويس‌های اطلاعاتی يک کشور اروپايی، ايلنا

* مهمترين تيم فکری جريان فتنه در خارج از کشور، تيم جرس است که توسط آقايان مهاجرانی، کديور، گنجی و مخملباف و خانم حقيقت‌جو اداره می‌شود که اين تيم يک بازوی عملياتی ميانجی بين غرب و گروه فتنه داخل کشور است


ايلنا:معاون وزير اطلاعات از دخالت ديپلمات‌های آلمانی در اغتشاشات ظهر عاشورا و ارتباط مشاور مير حسين موسوی با سرويس‌های اطلاعاتی يک کشور اروپايی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، اين مقام مسوول در وزارت اطلاعات در يک نشست خبری با حضور اصحاب رسانه به تشريح عوامل پشت صحنه و سازماندهندگان اغتشاشات ظهر عاشورا پرداخت و با بيان اينکه جريان فتنه اغتشاشات روز عاشورا را از قبل سازماندهی کرده بودند گفت: آقای ميرحسين موسوی در صفحه فيس‌بوک خود علنا برای حضور در ظهر عاشورا فراخوان داده بود و اگر صفحه فيس‌بوک متعلق به ايشان نيست بايد اعلام می‌کردند.

وی با بيان اينکه سازگارا و نوری‌زاده در شبکه صدای آمريکا و همين‌طور بی‌بی‌سی اين فراخوان را اعلام کرده و مخاطبين را حتی به صورت آنلاين دعوت به اغتشاش در روز عاشورا می‌کردند، اظهار داشت: تعدادی از دستگيرشدگان از شهرستان‌ها آمده بودند و سازمان مجاهدين خلق اعضا و هواداران خود را برای حضور در اغتشاشات ظهر عاشورا فراخوان کرده بودند.
اين مقام مسوول در وزارت اطلاعات از چريک‌های فدايی خلق و بهاييت به عنوان گروه‌هايی نام برد که برای دعوت به اغتشاش در ظهر عاشورا فراخوان داده بودند.
وی با بيان اينکه جريان‌های ضدانقلاب و شبکه‌های وابسته به ضدانقلاب در فضای مجازی روز عاشورا را روز ”شقاوت“ نامگذاری کرده بودند، اظهار داشت: افرادی که در بعد از اغتشاشات ظهر عاشورا دستگير شدند طيف‌های گوناگونی هستند که يکی از آنها وابسته به سرويس اطلاعاتی آلمان است که توسط ديپلمات‌های آلمانی در تهران هدايت می‌شدند اين شبکه تعدادی از مردان و زنان جوان را همراه خود کرده بودند و از طريق يکی از گروه‌های سبز فعاليت‌های تبليغاتی انجام می‌دادند.
معاون وزير اطلاعات با بيان اينکه ديپلمات‌های آلمانی به نام‌های مستعار ”يوگی“ و ”اينگو“ فيلم‌ها و عکس‌هايی را در اختيار جوانان مرتبط با خود قرار می‌دادند گفت: دو نفر از ديپلمات‌های آلمانی در اغتشاشات روز عاشورا حضور داشتند و علائم سبز به همراه خود داشتند و حتی اين نشانه‌های سبز از جمله تی‌شرت‌ها را در اختيار اين گروه از دختران و پسران قرار می‌دادند.
معاون وزير اطلاعات با بيان اينکه بنا داريم اعتراض خود را از طريق وزارت خارجه اعلام کنيم به شناسايی و دستگيری يکی از مشاوران نزديک ميرحسين موسوی اشاره کرد و گفت: وی به سرويس اطلاعاتی يک کشور اروپايی متصل بوده و از طريق تاثيرگذاری به آنها وسيله شنود در اختيار وی گذاشته شد تا اطلاعاتی را به سرويس اطلاعاتی اين کشور اروپايی منتقل کند.
اين مقام مسوول در وزارت اطلاعات در ادامه اين نشست خبری از دستگيری يک زن ۴۴ ساله خبر داد که به گفته وی دارای پاسپورت‌های متعدد اروپايی و ايرانی است.
معاون وزير اطلاعات در ارتباط با اين فرد دستگير شده گفت: نامبرده قبل از تمام اغتشاشات بعد از انتخابات وارد ايران شده است و با تعداد زيادی از اراذل و اوباش دوست بوده و آنها را در خانه خودش می‌آورده و در هنگام اغتشاشات از آنها استفاده می‌کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از منزل اين زن ۴۴ ساله ۲۰۰ فاکتور طلا و جواهر به دست آمده که اين طلاها را به مرتبطين و کسانی که در اغتشاشات فعاليت می‌کردند اهدا می‌کرده است.
معاون وزير اطلاعات با بيان اينکه اين زن تاکنون مجرد بوده و به کشورهای زيادی مسافرت داشته است، اظهار داشت: به گفته اين فرد وی وابسته به انجمن پادشاهی است و با يکی از ديپلمات‌های اروپايی در زمينه مواد مخدر همکاری داشته است.
اين مقام مسوول در وزارت اطلاعات با بيان اينکه اين فرد تمام فيلم‌های اغتشاشات را با دوربين مخصوص ضبط و تصويربرداری می‌کرده است، اظهار داشت: در بازرسی از منزل وی متوجه شديم که اين فرد از يک استوديوی مجهزی برخوردار بوده و تمام فيلم‌ها را به صورت آنلاين به شبکه‌های مرتبط با کشورهای اروپايی ارسال می‌کرده است.
معاون وزير اطلاعات در بخش ديگری از اين کنفرانس خبری از دستگيری منافقين در روز عاشورا خبر داد و گفت: بعد از اغتشاشات به دليل حضور سازمان مجاهدين خلق و فراخوانی که آنها داده بودند حضور منافقين در اغتشاشات مشهود است و در حوادث روز عاشورا بيش از ۲۰ نفر از منافقين دستگير شدند که با فراخوان سازمان مجاهدين خلق در اغتشاشات روز عاشورا دستگير شدند و اين سازمان عمده اغتشاشات اين روز را رهبری می‌کرده است.
به گفتهاين مقام مسوول در وزارت اطلاعات همه دستگيرشدگان از گروهک منافقين به جرم خود اعتراف کردند و به دليل اينکه هدف آنها برای براندازی بود حکم مرتبط با آنها محاربه محسوب می‌شود.
وی با بيان اينکه استراتژی سازمان منافقين موج‌سواری در ظهر عاشورا بوده است، اظهار داشت: در ظهر عاشورا بيش از ۳۰ نفر از هواداران چريک‌های فدايی خلق (اقليت و اکثريت)، حزب توده و چب‌های نو دستگير شدند که تشکل‌های مختلفی را از جمله انجمن مادران عزادار را رهبری می‌کردند.
معاون وزير اطلاعات با بيان اينکه گروه بهاييت هدايت‌گر اغتشاشات در روز عاشورا بود، گفت: اين گروه شعارهای هنجارشکن دادند و حدود ۱۳-۱۴ نفر از اين افراد دستگير شدند.
وی با بيان اينکه گروه بهاييت انگيزه زيادی برای اغتشاش در روز عاشورا داشتند، اظهار داشت: جريان فتنه يک شاه‌کليد دارد به نام دروغ که همه سران جريان فتنه بر اين عنصر تاکيد می‌کنند.
معاون وزير اطلاعات با بيان اينکه عمليات روانی جريان فتنه براساس واژه دروغ پی‌ريزی شده بود، اظهار داشت: اين گروه و جريان به گونه‌ای در فضای مجازی وانمود می‌کردند که همه دستگاه‌های جمهوری اسلامی دروغ می‌گويند و تنها کلمه راست را طرف مخالف می‌گويد اگر به شاه‌بيت همه گروه‌ها بعد از انتخابات نگاه کنيم متوجه می‌شويم که اين عمليات روانی با شاه‌کليد واژه دروغ به صورت جدی برنامه‌ريزی شده بود.
وی از تقلب، دروغ و تجاوز به عنوان سه ضلع عمليات روانی اين گروه نام برد.
معاون وزير اطلاعات با بيان اينکه جريان فتنه عوامل مساله‌دار و ضد نظام را که از اول انقلاب به اتهام‌های مختلف محکوم شده بودند و حتی خلع لباس نيز شده بودند در اطراف خود جمع کرده بود، اظهار داشت: گروه‌های ضدانقلاب برنامه‌های بسيار وسيعی برای به کارگيری دانشجويان انجام داده بودند و بيشترين فعاليت را در دانشگاه‌ها برای نيل به اهداف خود انجام می‌دادند.
اين مقام مسوول در وزارت اطلاعات خاطرنشان کرد: مهمترين تيم فکری جريان فتنه در خارج از کشور، تيم جرس است که توسط آقايان مهاجرانی، کديور، گنجی و مخملباف و خانم حقيقت‌جو اداره می‌شود که اين تيم يک بازوی عملياتی ميانجی بين غرب و گروه فتنه داخل کشور است.
وی از سازگارا و نوری‌زاده به عنوان گروه رسانه‌ای جريان فتنه خارج از کشور نام برد.
معاون وزير اطلاعات همچنين از دستگيری پنج نفر از فعالان در فضای مجازی مرتبط با جريان فتنه خبر داد و در ادامه گفت: يک NGO تحت عنوان ”NGO روانکاوان“ دستگير شده است که يک خانم مدير اين NGO بوده و با دختران و پسران ارتباط داشته و در تمامی تظاهرات نيز شرکت می‌کرده است.
اين مقام مسوول در وزارت اطلاعات همچنين از دستگيری يک موسسه فرهنگی-هنری خبر داد که در تهيه نرم‌افزارهايی برای صدور بيانيه‌های دروغين به طرفداری از خانواده‌های کشته‌شدگان اقدام می‌کرده است و همچنين مبادرت به تهيه فيلم، کاريکاتور و طرح شعارهايی برای تضاهرات ادامه می‌کردند.
وی با بيان اينکه به زودی عوامل ديگر پشت صحنه اغتشاشات روز عاشورا را اعلام خواهيم کرد از مردم خواست همچنان با هوشياری در روز عاشورا از خود نشان دادند در صحنه حضور داشته باشند و به وزارت اطلاعات برای مقابله با جريان فتنه کمک کنند.
معاون وزير اطلاعات همچنين از مطبوعات و رسانه‌ها که بعد از واقعه ظهر عاشورا، به گفته وی عاشورايی عمل کردند قدردانی کرد.


Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2009 news.gooya.com
All rights reserved for the original source